رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت اطلاعات افراد و تحویل کارت ملی بعد از تزریق واکسن انجام می‌شود

ثبت اطلاعات افراد و تحویل کارت ملی بعد از تزریق واکسن انجام می‌شود مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت: ارائه کارت ملی افراد بعد از انجام واکسیناسیون انجام می‌شود و با توجه به اینکه همه در نوبت هستند، عملا امکان تخلف وجود ندارد. باید توجه کرد که در مراکز واکسیناسیون […]

ثبت اطلاعات افراد و تحویل کارت ملی بعد از تزریق واکسن انجام می‌شود

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت: ارائه کارت ملی افراد بعد از انجام واکسیناسیون انجام می‌شود و با توجه به اینکه همه در نوبت هستند، عملا امکان تخلف وجود ندارد.

باید توجه کرد که در مراکز واکسیناسیون افراد روی صندلی‌ها نشسته و تک تک فراخوانده شده و پیش می‌روند و واکسیناسیون آنان انجام می شود ‌و سپس کارت ملی و کارت واکسن خود را دریافت می‌کنند.