رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۹ هزار میلیارد تومان برای طرح جمعیت تصویب شده

۱۹ هزار میلیارد تومان برای طرح جمعیت تصویب شده محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس، اعلام کرد نمایندگان «۱۹ هزار میلیارد تومان» برای قانون افزایش جمعیت مصوب کرده‌اند او اشاره کرد در همین زمینه «حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان» برای کانون‌ها و تشکل‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است

۱۹ هزار میلیارد تومان برای طرح جمعیت تصویب شده

محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس، اعلام کرد نمایندگان «۱۹ هزار میلیارد تومان» برای قانون افزایش جمعیت مصوب کرده‌اند

او اشاره کرد در همین زمینه «حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان» برای کانون‌ها و تشکل‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است


جدیدترین خبرها