رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبدالهیان: از هیات آمریکا حرف های خوبی می شنویم

امیرعبدالهیان: از هیات آمریکا حرف های خوبی می شنویم وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است. وی گفت: دور هشتم مذاکرات وین، مذاکرات را در مسیر درست قرار داد. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: […]

امیرعبدالهیان: از هیات آمریکا حرف های خوبی می شنویم

وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است.

وی گفت: دور هشتم مذاکرات وین، مذاکرات را در مسیر درست قرار داد.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: اگر طرف‌های غربی قصد و اراده جدی داشته باشند، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر است.

وزیر امور خارجه گفت: ما از هیأت آمریکایی، صحبتهای خوبی می‌شنویم، ولی مشاهده اقدامات جدی، اهمیت دارد.


جدیدترین خبرها