رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: آماده احیای روابط با عربستان هستیم

امیرعبداللهیان: آماده احیای روابط با عربستان هستیم وزیر خارجه ایران: مذاکرات جاری با عربستان سعودی مثبت و سازنده است و ایران آمادگی ازسرگیری روابط با این کشور را در هر زمانی دارد./ایسنا

امیرعبداللهیان: آماده احیای روابط با عربستان هستیم

وزیر خارجه ایران:
مذاکرات جاری با عربستان سعودی مثبت و سازنده است و ایران آمادگی ازسرگیری روابط با این کشور را در هر زمانی دارد./ایسنا