رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیکرون بعنوان سویه خفیف کرونا طبقه بندی نمی شود

امیکرون بعنوان سویه خفیف کرونا طبقه بندی نمی شود تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی: نباید سویه اومیکرون را به عنوان سویه خفیف کروناویروس طبقه بندی کرد، چرا که همچنان این سویه تهدیدی با اهمیت برای نظام بهداشت و درمان تلقی می شود. سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داده است که امیکرون در حال گرفتن […]

امیکرون بعنوان سویه خفیف کرونا طبقه بندی نمی شود

تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی:

نباید سویه اومیکرون را به عنوان سویه خفیف کروناویروس طبقه بندی کرد، چرا که همچنان این سویه تهدیدی با اهمیت برای نظام بهداشت و درمان تلقی می شود.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داده است که امیکرون در حال گرفتن جان مردم در نقاط مختلف جهان است.