رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انحلال دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا

انحلال دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا بحران اقتصادی و پیامد‌های سنگین کرونا ، دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا را منحل و برای همیشه زمین گیر کرد. مدیریت شرکت هواپیمایی ایر ایتالی با اخراج همه ۱۳۲۲ کارکنان خود به طور رسمی به فعالیت این شرکت پایان داد.

انحلال دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا

بحران اقتصادی و پیامد‌های سنگین کرونا ، دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا را منحل و برای همیشه زمین گیر کرد.

مدیریت شرکت هواپیمایی ایر ایتالی با اخراج همه ۱۳۲۲ کارکنان خود به طور رسمی به فعالیت این شرکت پایان داد.