رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه کانادا و کشورهای اروپایی: مذاکره با ایران در خصوص پرونده هواپیمای اوکراینی متوقف شد

بیانیه کانادا و کشورهای اروپایی: مذاکره با ایران در خصوص پرونده هواپیمای اوکراینی متوقف شد کانادا و کشورهای اروپایی اعلام کردند که مذاکره با ایران را بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی متوقف کرده و آن را به مراجع بین المللی ارجاع می‌دهند./الجزیره

بیانیه کانادا و کشورهای اروپایی: مذاکره با ایران در خصوص پرونده هواپیمای اوکراینی متوقف شد

کانادا و کشورهای اروپایی اعلام کردند که مذاکره با ایران را بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی متوقف کرده و آن را به مراجع بین المللی ارجاع می‌دهند./الجزیره