رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز امسال/تهران در صدر استان‌ها

ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز امسال/تهران در صدر استان‌ها بر پایه آمار ثبت احوال کشور میزان فوتی‌های ثبت شده در پاییز سال ۱۴۰۰ یعنی ظرف مدت سه ماه سوم سال ۱۲۴هزارو ۶۹۱ فوتی ثبت شده است و در همین مدت ۲۸۷ هزارو ۱۷۳ ولادت در کشور به ثبت […]

ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز امسال/تهران در صدر استان‌ها

بر پایه آمار ثبت احوال کشور میزان فوتی‌های ثبت شده در پاییز سال ۱۴۰۰ یعنی ظرف مدت سه ماه سوم سال ۱۲۴هزارو ۶۹۱ فوتی ثبت شده است و در همین مدت ۲۸۷ هزارو ۱۷۳ ولادت در کشور به ثبت رسیده است.


جدیدترین خبرها