رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه: امکانات بستن تنگه هرمز را داریم

سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه: امکانات بستن تنگه هرمز را داریم اما الان بنای بستن آن را نداریم

سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه: امکانات بستن تنگه هرمز را داریم اما الان بنای بستن آن را نداریم