رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمريكا مى گويد پيشرفت مذاكرات در دور هشتم اندك بوده است

آمريكا مى گويد پيشرفت مذاكرات در دور هشتم اندك بوده است سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما همچنان شاهد پیشرفت اندک در مذاکرات هستیم. امیدواریم در طول مذاکرات در این هفته و روز های آتی روی آنچه باقی مانده است، کار کنیم. ند پرايس گفت: اگر به زودی به تفاهم و درکی از بازگشت […]

آمريكا مى گويد پيشرفت مذاكرات در دور هشتم اندك بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما همچنان شاهد پیشرفت اندک در مذاکرات هستیم.

امیدواریم در طول مذاکرات در این هفته و روز های آتی روی آنچه باقی مانده است، کار کنیم.

ند پرايس گفت: اگر به زودی به تفاهم و درکی از بازگشت متقابل به تعهدات نرسیم، سرعت و شتاب پیشرفت برنامه‌ هسته‌ای ایران منافع عدم اشاعه را که از مزایای برجام بود، از بین می‌برد و مجبوریم راه متفاوتی را در نظر بگیریم.

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در عين حال گفت: این زمان یک ساعت استاندارد نیست بلکه بر اساس ارزیابی تکنیکی برنامه هسته‌ای ایران است.