رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتم را منتشر کند

جهانگیری: شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتم را منتشر کند اسحاق جهانگیری: شورای نگهبان مرا در سال ۹۶ تایید کرد، چهار سال بعد مرا رد صلاحیت کرد. یکی از برادران از نهادی امنیتی با من صحبت کرد؛ من به ایشان گفتم نمی دانم چرا. من خودم را می شناسم. من از نظر اقتصادی و مدیریتی پرونده […]

جهانگیری: شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتم را منتشر کند

اسحاق جهانگیری: شورای نگهبان مرا در سال ۹۶ تایید کرد، چهار سال بعد مرا رد صلاحیت کرد.

یکی از برادران از نهادی امنیتی با من صحبت کرد؛ من به ایشان گفتم نمی دانم چرا. من خودم را می شناسم. من از نظر اقتصادی و مدیریتی پرونده ام روشن است. هیچ دغدغه ای ندارم.

ولی این کارها به ضرر شورای نگهبان است. و در مصاحبه ای گفتم که هر دلیلی هست را منتشر کنید، الان هم می گویم.