رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام ظریف به مناسبت سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی: هیچ چیز عزیزان آنها را برنمی گرداند

پیام ظریف به مناسبت سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی: هیچ چیز عزیزان آنها را برنمی گرداند محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيشين ايران در توييتر نوشت: دو سال پیش، زندگی ١٧۶ نفر به طور ناگهانی به دلیل یک خطای وحشتناک پایان یافت و هزاران بازمانده با دردی كه التيام نخواهد يافت برجای گذاشت. در حالی که […]

پیام ظریف به مناسبت سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی: هیچ چیز عزیزان آنها را برنمی گرداند

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيشين ايران در توييتر نوشت: دو سال پیش، زندگی ١٧۶ نفر به طور ناگهانی به دلیل یک خطای وحشتناک پایان یافت و هزاران بازمانده با دردی كه التيام نخواهد يافت برجای گذاشت.

در حالی که هیچ چیز عزيراني را که از دست داده اند به آنها بر نمی گرداند، من یک بار دیگر صمیمانه تسلیت و پوزش خود را به همه کسانی که عزیزانشان را از دست دادند، ابراز می کنم.

ما نيز با شما اندوهگین شدیم.