رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«دینامیت» پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران

«دینامیت» پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران مجموع فروش فیلم «دینامیت» به کارگردانی مسعود اطیابی به ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و رکورد فروش سینمای ایران را شکست. این رکورد طی دو سال گذشته در اختیار فیلم «مطرب» به کارگردانی مصطفی کیایی بود؛ مطرب به فروش ۳۸/۵ میلیارد تومان رسیده بود.

«دینامیت» پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران

مجموع فروش فیلم «دینامیت» به کارگردانی مسعود اطیابی به ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و رکورد فروش سینمای ایران را شکست.

این رکورد طی دو سال گذشته در اختیار فیلم «مطرب» به کارگردانی مصطفی کیایی بود؛ مطرب به فروش ۳۸/۵ میلیارد تومان رسیده بود.