رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارمندان دادسرای شعبه دو تهران امروز صبح، ۱۸ دی ۱۴۰۰ نسبت به حقوق پایین خود تجمع کردند

کارمندان دادسرای شعبه دو تهران امروز صبح، ۱۸ دی ۱۴۰۰ نسبت به حقوق پایین خود تجمع کردند طرح افزایش حقوق آن‌ها پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. حالا کارمندان دادسرا در اعتراض به حقوق پایین خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. این کارمندان مدعی شده‌اند که پایین‌ترین دستمزد را در میان کارمندان […]

کارمندان دادسرای شعبه دو تهران امروز صبح، ۱۸ دی ۱۴۰۰ نسبت به حقوق پایین خود تجمع کردند

طرح افزایش حقوق آن‌ها پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. حالا کارمندان دادسرا در اعتراض به حقوق پایین خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.

این کارمندان مدعی شده‌اند که پایین‌ترین دستمزد را در میان کارمندان دولت دریافت می‌کنند./ شرق