رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم قطعی پرونده طلای شادی صادر شد

حکم قطعی پرونده طلای شادی صادر شد القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران: حکم پرونده طلای شادی با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مالباخته صادر شده و قطعی است. محکومان این پرونده در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر هستند. علاوه بر مجازات کیفری فرد محکوم، وصول و استیفای حقوق مالباختگان در اولویت […]

حکم قطعی پرونده طلای شادی صادر شد

القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران:

حکم پرونده طلای شادی با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مالباخته صادر شده و قطعی است.

محکومان این پرونده در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر هستند.

علاوه بر مجازات کیفری فرد محکوم، وصول و استیفای حقوق مالباختگان در اولویت قرار دارد.

بخشی از اموال محکومان در همان ابتدای تحقیقات شناسایی و توقیف شد؛ اما در حال حاضر، مشکل، فروش این اموال وجود دارد.