رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش عباس عبدی به گفته های امام جمعه مشهد

واکنش عباس عبدی به گفته های امام جمعه مشهد: هرچه می خواهند می گویند و بر صحت گفتار آنان نیز نظارتی نیست

واکنش عباس عبدی به گفته های امام جمعه مشهد: هرچه می خواهند می گویند و بر صحت گفتار آنان نیز نظارتی نیست