رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۵۰ هزار خودرو لوکس را شناسایی کردیم که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند

۵۵۰ هزار خودرو لوکس را شناسایی کردیم که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی: طبق محاسبات و شناسایی‌هایی که انجام دادیم حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شدند، جمع مالیات محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند […]

۵۵۰ هزار خودرو لوکس را شناسایی کردیم که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی: طبق محاسبات و شناسایی‌هایی که انجام دادیم حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شدند، جمع مالیات محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند./ نود اقتصادی