رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منبع ایرانی: خبر توافق موقت در وین ساختگی است

منبع ایرانی: خبر توافق موقت در وین ساختگی است یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده: خبر روزنامه الرای الیوم درباره حصول توافق موقت ۲ ساله در وین «کاملا غلط و ساختگی» است. روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم پیشتر در گزارشی به بررسی حواشی مربوط به مذاکرات وین پرداخته و مدعی شده بود که طرفین به […]

منبع ایرانی: خبر توافق موقت در وین ساختگی است

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده:

خبر روزنامه الرای الیوم درباره حصول توافق موقت ۲ ساله در وین «کاملا غلط و ساختگی» است.

روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم پیشتر در گزارشی به بررسی حواشی مربوط به مذاکرات وین پرداخته و مدعی شده بود که طرفین به توافق موقت ۲ ساله رسیده‌اند./تسنیم


جدیدترین خبرها