رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان برای بررسی رتبه‌بندی معلمان مهلت خواست

شورای نگهبان برای بررسی رتبه‌بندی معلمان مهلت خواست شورای‌نگهبان طی نامه‌ای به رئیس‌مجلس، برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست.

شورای نگهبان برای بررسی رتبه‌بندی معلمان مهلت خواست

شورای‌نگهبان طی نامه‌ای به رئیس‌مجلس، برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست.