رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمزمه استیضاح کدام وزرا در مجلس بیشتر شنیده می‌شود؟

زمزمه استیضاح کدام وزرا در مجلس بیشتر شنیده می‌شود؟ / وزرای اقتصاد دولت رئیسی در لبه پرتگاه

زمزمه استیضاح کدام وزرا در مجلس بیشتر شنیده می‌شود؟ / وزرای اقتصاد دولت رئیسی در لبه پرتگاه