رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیفون ۱۵ ساله شد

آیفون ۱۵ ساله شد اپل تاکنون توانسته بیش از ۲.۱ میلیارد دستگاه آیفون تولید کند و بفروشد؛ چیزی حدود ۱.۴۳ تریلیون دلار.

آیفون ۱۵ ساله شد

اپل تاکنون توانسته بیش از ۲.۱ میلیارد دستگاه آیفون تولید کند و بفروشد؛ چیزی حدود ۱.۴۳ تریلیون دلار.