رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه اصفهان: آب اینگونه است، گاهی هست و گاهی نیست

امام جمعه اصفهان: آب اینگونه است، گاهی هست و گاهی نیست/ باید از گذشته کشاورزان را مشغول سایر فعالیت‌ها می‌کردیم طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان: دولت باید برای حل معضل زاینده‌رود، اقدام جدی صورت دهد و در این زمینه برنامه‌ریزی مناسب انجام شود. آب اینگونه است، گاهی هست و گاهی نیست. ما باید از گذشته کشاورزان […]

امام جمعه اصفهان: آب اینگونه است، گاهی هست و گاهی نیست/ باید از گذشته کشاورزان را مشغول سایر فعالیت‌ها می‌کردیم

طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان:

دولت باید برای حل معضل زاینده‌رود، اقدام جدی صورت دهد و در این زمینه برنامه‌ریزی مناسب انجام شود. آب اینگونه است، گاهی هست و گاهی نیست.

ما باید از گذشته کشاورزان را مشغول به سایر فعالیت‌ها می‌کردیم چرا که از زمان پدیدار شدن کم آبی و خشکسالی دیگر کشاورزی نمی‌تواند زندگی انسان را بگرداند و با آنکه کشاورزی یکی از بهترین شغل‌ها است اما زمانی که باران نبارد و آب نباشد نمی‌توان کاری در این حوزه از پیش برد./تسنیم