رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان رهبری فضا را برای شکلی از گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا مهیا می‌کند

سخنان رهبری فضا را برای شکلی از گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا مهیا می‌کند دیاکو حسینی، کارشناس سیاست خارجی، در پاسخ به این سوال که بارها مساله لزوم گفت‌وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا در مذاکرات وین برای حفظ منافع کشور و جلوگیری از مداخلات غیرسازنده برخی از طرفین، از سوی صاحبنظران مطرح شده است و […]

سخنان رهبری فضا را برای شکلی از گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا مهیا می‌کند

دیاکو حسینی، کارشناس سیاست خارجی، در پاسخ به این سوال که بارها مساله لزوم گفت‌وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا در مذاکرات وین برای حفظ منافع کشور و جلوگیری از مداخلات غیرسازنده برخی از طرفین، از سوی صاحبنظران مطرح شده است و روز گذشته نیز شاهد بودیم که رهبر انقلاب در سخنانی مطرح کردند که «تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقلاب است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.»؛ آیا این سخنان می‌تواند حاوی موافقت رهبر انقلاب با مذاکره مستقیم باشد، گفت:

من فکر می‌کنم این بیاناتی که مطرح شده می‌تواند در زمانی که اقتضاء داشته باشد و مذاکره‌کننده‌ها به این نتیجه برسند که عدم مذاکره مستقیم می‌تواند به بهره‌برداری سایرین یا سنگ‌اندازی و کند شدن بیش از اندازه و مضر مذاکرات منجر شود، در آن صورت ممکن است که بتواند فضا را برای شکلی از گفت‌وگوی مستقیم مهیا کند /ایلنا