رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داستان عجیب فرش قرمز در دولت ابراهیم رئيسی: از طالبان تا جشنواره فیلم

داستان عجیب فرش قرمز در دولت ابراهیم رئيسی: از طالبان تا جشنواره فیلم مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفته: «مراسم فرش قرمز برای فیلم‌های یک جشنواره غربی است، الگودهی خوبی ندارد و حاشیه‌ساز است و امسال «انشاالله» در جشنواره فرش قرمز نداریم…»

داستان عجیب فرش قرمز در دولت ابراهیم رئيسی: از طالبان تا جشنواره فیلم

مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفته: «مراسم فرش قرمز برای فیلم‌های یک جشنواره غربی است، الگودهی خوبی ندارد و حاشیه‌ساز است و امسال «انشاالله» در جشنواره فرش قرمز نداریم…»