رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم، حداقل، حقوق ها را افزایش دهیم

نماینده مجلس: ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم، حداقل، حقوق ها را افزایش دهیم حسین نوش آبادی، نماینده ورامین در مجلس: اگر میانگین ۱۰ درصدی در افزایش حقوق مبنا قرار بگیرد خیلی پایین است و تناسبی ندارد، ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم حداقل تعادل حقوق‌ها را افزایش بدهیم که به […]

نماینده مجلس: ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم، حداقل، حقوق ها را افزایش دهیم

حسین نوش آبادی، نماینده ورامین در مجلس:

اگر میانگین ۱۰ درصدی در افزایش حقوق مبنا قرار بگیرد خیلی پایین است و تناسبی ندارد، ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم حداقل تعادل حقوق‌ها را افزایش بدهیم که به تعادل کلی اندکی کمک کنیم./ایلنا