رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزینه ثبت نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن فعال شد

گزینه ثبت نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن فعال شد با توجه به آنکه اعلام شده بود سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد بالای ۲۳ سال از ۲۰ دی ماه فعال خواهد شد، روز گذشته همزمان با آغاز ثبت نام گزینه مردان مجرد بالای ۲۳ سال در فرم ثبت موجود […]

گزینه ثبت نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن فعال شد

با توجه به آنکه اعلام شده بود سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد بالای ۲۳ سال از ۲۰ دی ماه فعال خواهد شد، روز گذشته همزمان با آغاز ثبت نام گزینه مردان مجرد بالای ۲۳ سال در فرم ثبت موجود نبود.

با پیگیری ها، امروز این گزینه در فرم ثبت نام درج و فعال شده است.