رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«مقدسی» رئیس کل گمرک ایران شد

«مقدسی» رئیس کل گمرک ایران شد با حکم وزیر اقتصاد، علیرضا مقدسی به سمت معاون وزیر و رئیس کل گمرک منصوب شد.

«مقدسی» رئیس کل گمرک ایران شد

با حکم وزیر اقتصاد، علیرضا مقدسی به سمت معاون وزیر و رئیس کل گمرک منصوب شد.