رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف محدودیت تردد با کشورهای همسایه

حذف محدودیت تردد با کشورهای همسایه وزیر کشور: مقرر شد تردد با کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آفریقایی به‌حالت قبل بازگردد و افراد با داشتن تست PCR منفی و کارت دو دز واکسن وارد شوند. برای برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس محدودیت تردد برقرار است.

حذف محدودیت تردد با کشورهای همسایه

وزیر کشور: مقرر شد تردد با کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آفریقایی به‌حالت قبل بازگردد و افراد با داشتن تست PCR منفی و کارت دو دز واکسن وارد شوند. برای برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس محدودیت تردد برقرار است.