رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار «هنیه» با «امیرعبداللهیان» در قطر

دیدار «هنیه» با «امیرعبداللهیان» در قطر وزیر خارجه در این دیدار مراتب پشتیبانی ایران در دفاع مشروع مردم و مقاومت فلسطین در برابر اشغال گری اسراییل را مورد تاکید قرار داد. رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار تحرک و بسیج اسلامی و عربی در برابر سرکشی‌های اسراییل شد.

دیدار «هنیه» با «امیرعبداللهیان» در قطر

وزیر خارجه در این دیدار مراتب پشتیبانی ایران در دفاع مشروع مردم و مقاومت فلسطین در برابر اشغال گری اسراییل را مورد تاکید قرار داد.

رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار تحرک و بسیج اسلامی و عربی در برابر سرکشی‌های اسراییل شد.