رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذربایجان مناطق مرزی ارمنستان را بمباران کرد

آذربایجان مناطق مرزی ارمنستان را بمباران کرد وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان با استفاده از پهپاد و توپخانه مناطق مرزی این کشور را بمباران کرده و ایروان نیز به حملات پاسخ داده است. باکو هم اعلام کرده که یک نفر در حملات ارمنستان کشته شده است.

آذربایجان مناطق مرزی ارمنستان را بمباران کرد

وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان با استفاده از پهپاد و توپخانه مناطق مرزی این کشور را بمباران کرده و ایروان نیز به حملات پاسخ داده است. باکو هم اعلام کرده که یک نفر در حملات ارمنستان کشته شده است.