رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه: هنوز تا رسیدن به توافق در وین فاصله داریم

فرانسه: هنوز تا رسیدن به توافق در وین فاصله داریم وزیر امور خارجه فرانسه: مذاکرات ادامه دارند. کند هستند، خیلی کند و این باعث ایجاد شکافی می‌شود که فرصت یافتن راهکاری در راستای منافع تمامی طرفین را به خطر می‌اندازد. در پایان ماه دسامبر کمی پیشرفت حاصل شد اما هنوز از ختم مذاکرات فاصله داریم.

فرانسه: هنوز تا رسیدن به توافق در وین فاصله داریم

وزیر امور خارجه فرانسه:

مذاکرات ادامه دارند.

کند هستند، خیلی کند و این باعث ایجاد شکافی می‌شود که فرصت یافتن راهکاری در راستای منافع تمامی طرفین را به خطر می‌اندازد.

در پایان ماه دسامبر کمی پیشرفت حاصل شد اما هنوز از ختم مذاکرات فاصله داریم.