رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش مسکن ایرانی‌ها در ترکیه نصف شد؟

ارزش مسکن ایرانی‌ها در ترکیه نصف شد؟ چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به فارس گفته بود: براساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیان حق فروش ملک خود در ترکیه را ندارند. مگر اینکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده بفروشند. آن‌هم با۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن ملک! […]

ارزش مسکن ایرانی‌ها در ترکیه نصف شد؟

چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به فارس گفته بود: براساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیان حق فروش ملک خود در ترکیه را ندارند. مگر اینکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده بفروشند. آن‌هم با۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن ملک!

اما رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران این ادعا را رد کرد و گفت: اعمال این قانون برای سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه صحت ندارد. بعید است دولت ترکیه به این سرعت قوانین سرمایه‌گذاری در کشورش را تغییر دهد. این کار موجب فرار سرمایه از این کشور می‌شود. ممکن است که در آینده فروش قیمت املاک اتباع خارجی در ترکیه نصف شود اما این سیاست اکنون پیاده‌سازی نمی‌شود.

حامد قاسمی، کارشناس بازار مسکن:

– ایرانی‌ها املاک خود را در ترکیه با قیمت روز می‌فروشند. کسانی که در ترکیه املاک خریده‌اند می‌توانند به افراد ترک یا اتباع بفروشند.

– یک ایرانی تنها در شرایطی نمی‌تواند واحد مسکونی خود را تا ۳ سال بفروشد که پاسپورت ترکیه دریافت کرده باشد

– برخی ایرانی‌ها هستند که به محض دریافت پاسپورت ترکیه واحد مسکونی خود را به شکل صوری به اقوام نزدیک خود برای دریافت پاسپورت ترکیه می‌فروشند که دولت ترکیه با اخذ این قوانین جلوی این سودجویی را گرفته است /تجارت نیوز