رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶ تا ۸ درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند

۶ تا ۸ درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: ۶ تا هشت درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند و از حدود سه هزارو ۹۰۰ قلم دارو ۲ هزار قلم زیرپوشش بیمه ها نیستند و شرکت های دارویی داخلی نیز با ارز ترجیحی و کمبود منابع […]

۶ تا ۸ درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
۶ تا هشت درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند و از حدود سه هزارو ۹۰۰ قلم دارو ۲ هزار قلم زیرپوشش بیمه ها نیستند و شرکت های دارویی داخلی نیز با ارز ترجیحی و کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد.


جدیدترین خبرها