رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور، قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن ابلاغ کرد

رئیس جمهور، قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن ابلاغ کرد رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی […]

رئیس جمهور، قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن ابلاغ کرد

رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.