رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی عسكری استعفا داد

علی عسكری استعفا داد علی عسكری در نامه ای به هيات مديره هلدينگ خليج فارس ضمن تشكر از اعتماد آنان اعلام كرده در احترام به افكار عمومی، از پذيرش مسئوليت مدير عاملی انصراف داده است./باشگاه خبرنگاران جوان

علی عسكری استعفا داد

علی عسكری در نامه ای به هيات مديره هلدينگ خليج فارس ضمن تشكر از اعتماد آنان اعلام كرده در احترام به افكار عمومی، از پذيرش مسئوليت مدير عاملی انصراف داده است./باشگاه خبرنگاران جوان