رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله سبحانی: عده ای از طلاب در فکر انصراف از حوزه هستند

آیت الله سبحانی: عده ای از طلاب در فکر انصراف از حوزه هستند این مرجع تقلید شیعه خواستار توجه شورای عالی حوزه به معیشت طلاب شد و گفت: عده ای از طلاب به خاطر اینکه عائله آنها تامین نمی شوند در فکر انصراف از حوزه هستند که باید فکری در این باره کرد./عصر ایران

آیت الله سبحانی: عده ای از طلاب در فکر انصراف از حوزه هستند

این مرجع تقلید شیعه خواستار توجه شورای عالی حوزه به معیشت طلاب شد و گفت: عده ای از طلاب به خاطر اینکه عائله آنها تامین نمی شوند در فکر انصراف از حوزه هستند که باید فکری در این باره کرد./عصر ایران