رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مایلیم در وین شاهد پیشرفت بیشتری باشیم اما این به ایران بستگی دارد

مایلیم در وین شاهد پیشرفت بیشتری باشیم اما این به ایران بستگی دارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: شاهد پیشرفت نسبتا کمی بوده ایم. پیشرفت کم بهتر از عدم پیشرفت است. اگر ما می خواهیم چیزی را که به طور جدی و سرسختانه در پی اش هستیم، به دست بیاوریم، و آن بازگشت دوجانبه به […]

مایلیم در وین شاهد پیشرفت بیشتری باشیم اما این به ایران بستگی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

شاهد پیشرفت نسبتا کمی بوده ایم. پیشرفت کم بهتر از عدم پیشرفت است.

اگر ما می خواهیم چیزی را که به طور جدی و سرسختانه در پی اش هستیم، به دست بیاوریم، و آن بازگشت دوجانبه به پایبندی است، کافی نیست.

چیزی که امیدواریم در وین شاهدش باشیم چیزی بیشتر از «نسبتا کم» است اما این به ایرانی ها بستگی دارد، به سرعتی که می خواهند این مذاکرات غیرمستقیم پیش برود.