رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرتاب‌کننده بلوک‌های سیمانی مرگبار دستگیر شد

پرتاب‌کننده بلوک‌های سیمانی مرگبار دستگیر شد رئیس پلیس تهران: با اقدامات فنی، بررسی دوربین‌ها همکاران ما در پلیس پیشگیری امروز، فردی که با پرتاب بلوک‌های سیمانی در دو بزرگراه تهران، دو نفر را به قتل رسانده بود را درحالیکه قصد داشت حادثه دیگری رقم‌ بزند، شناسایی و بازداشت کردند. در مدت تحقیقات ۱۰ نفر بازداشت […]

پرتاب‌کننده بلوک‌های سیمانی مرگبار دستگیر شد

رئیس پلیس تهران:

با اقدامات فنی، بررسی دوربین‌ها همکاران ما در پلیس پیشگیری امروز، فردی که با پرتاب بلوک‌های سیمانی در دو بزرگراه تهران، دو نفر را به قتل رسانده بود را درحالیکه قصد داشت حادثه دیگری رقم‌ بزند، شناسایی و بازداشت کردند.

در مدت تحقیقات ۱۰ نفر بازداشت شدند و حتی یکی از آنها با یک سنگ شاید ۵۰ کیلویی بازداشت کردیم و تحویل مرجع قضائی دادیم.