رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویلاهای ریاست‌جمهوری در قشم فروخته می‌شود

ویلاهای ریاست‌جمهوری در قشم فروخته می‌شود دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد: ۲۸۰ میلیون یورو برای تکمیل پل خلیج‌فارس قشم نیاز است. این پل از طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار ایرانی ساخته می‌شود. پل خلیج‌فارس، قشم را به بندرعباس وصل می‌کند. ویلاهای منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری نیز برای تامین هزینه پل خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های جزیره قشم […]

ویلاهای ریاست‌جمهوری در قشم فروخته می‌شود

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد: ۲۸۰ میلیون یورو برای تکمیل پل خلیج‌فارس قشم نیاز است. این پل از طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار ایرانی ساخته می‌شود. پل خلیج‌فارس، قشم را به بندرعباس وصل می‌کند.

ویلاهای منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری نیز برای تامین هزینه پل خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های جزیره قشم به فروش می‌رسد.