رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰۰ هزار دوز واکسن استرازنکا وارد کشور شد

۷۰۰ هزار دوز واکسن استرازنکا وارد کشور شد این محموله اهدایی از کشور ژاپن به ایران رسید و تحویل وزارت بهداشت ایران شد.

۷۰۰ هزار دوز واکسن استرازنکا وارد کشور شد

این محموله اهدایی از کشور ژاپن به ایران رسید و تحویل وزارت بهداشت ایران شد.