رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کل بانک مرکزی: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است

رئیس کل بانک مرکزی: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است علی صالح‌آبادی: نرخ تورم در ماه‌های اخیر رو به کاهش است و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ رصد کاهش یافته است امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز ادامه یابد وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به […]

رئیس کل بانک مرکزی: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است

علی صالح‌آبادی:

نرخ تورم در ماه‌های اخیر رو به کاهش است و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ رصد کاهش یافته است

امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز ادامه یابد

وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است