رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل پرونده قضایی برای حادثه ریزش سایبان بیمارستان بعثت سنندج

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه ریزش سایبان بیمارستان بعثت سنندج رئیس کل دادگستری استان کردستان در پی حادثه ریزش سایبان اورژانس بیمارستان بعثت و مرگ یک نفر دستور تشکیل پرونده قضایی و بررسی دقیق این حادثه را داد.

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه ریزش سایبان بیمارستان بعثت سنندج

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پی حادثه ریزش سایبان اورژانس بیمارستان بعثت و مرگ یک نفر دستور تشکیل پرونده قضایی و بررسی دقیق این حادثه را داد.