رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا یک شبکه پولشویی همکار حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

آمریکا یک شبکه پولشویی همکار حزب‌الله لبنان را تحریم کرد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که عدنان ایاد و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به این دو نفر که یک شبکه مالی حامی حزب‌الله لبنان را تشکیل داده‌ و برای این گروه اقدامات پولشویی انجام داده‌اند را تحریم کرده است. عدنان ایاد و شبکه […]

آمریکا یک شبکه پولشویی همکار حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که عدنان ایاد و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به این دو نفر که یک شبکه مالی حامی حزب‌الله لبنان را تشکیل داده‌ و برای این گروه اقدامات پولشویی انجام داده‌اند را تحریم کرده است.

عدنان ایاد و شبکه مالی تحت نظر او متهم شده‌اند که با برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب‌الله لبنان، تلاش کرده است که با استفاده از شرکت‌های پوششی از شبکه مالی بین المللی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های حزب الله سوء استفاده کند.

بر اساس این گزارش، عدنان ایاد، عضو حزب‌الله و پسرش، جهاد عدنان ایاد، در این شبکه فعال بوده و شبکه‌ای متشکل از دو شرکت ساختمانی و سرمایه گذاری مستقر در زامبیا، پنج شرکت در لبنان و یک شرکت گردشگری در آمریکا دارند و در زمینه جمع‌آوری کمک مالی و پولشویی به حزب الله لبنان کمک می‌کنند.