رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زارع خبر داد: کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور مخالفت کرد

زارع خبر داد: کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور مخالفت کرد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که پیشنهاد خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور رای نیاورد. رحیم زارع در نشست کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون […]

زارع خبر داد: کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور مخالفت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که پیشنهاد خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور رای نیاورد.

رحیم زارع در نشست کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود