رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تسویه سیاسی اساتید دانشگاه شروع شد؟

تسویه سیاسی اساتید دانشگاه شروع شد؟ صبا آذرپیک (خبرنگار) در حساب توئیترش از اخراج آرش اباذری دکترای فلسفه دانشگاه شریف و دکتر فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد

تسویه سیاسی اساتید دانشگاه شروع شد؟

صبا آذرپیک (خبرنگار) در حساب توئیترش از اخراج آرش اباذری دکترای فلسفه دانشگاه شریف و دکتر فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد