رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛

افزایش حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نشست امروز، حداقل حقوق دریافتی که در لایحه دولت ۴ میلیون و پانصد هزار تومان بود، به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. زارع، سخنگوی کمیسیون: این رقم نسبت به حقوق پارسال ۶۰ درصد افزایش […]

افزایش حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نشست امروز، حداقل حقوق دریافتی که در لایحه دولت ۴ میلیون و پانصد هزار تومان بود، به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

زارع، سخنگوی کمیسیون: این رقم نسبت به حقوق پارسال ۶۰ درصد افزایش دارد.