رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«اُمیکرون» در کشور غالب شد

«اُمیکرون» در کشور غالب شد دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید-۱۹: بیش از ۵۰ درصد موارد در گردش کرونا در کشور مربوط به سویه اُمیکرون است. بنابراین می‌توان گفت که اُمیکرون در کشور غالب شده است. اگر همین امروز حتی تمام محدودیت‌ها را بازگردانیم، تا نیمه بهمن ماه همین روند […]

«اُمیکرون» در کشور غالب شد

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید-۱۹:

بیش از ۵۰ درصد موارد در گردش کرونا در کشور مربوط به سویه اُمیکرون است. بنابراین می‌توان گفت که اُمیکرون در کشور غالب شده است.

اگر همین امروز حتی تمام محدودیت‌ها را بازگردانیم، تا نیمه بهمن ماه همین روند را خواهیم داشت.