رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس پلیس راهور: در تصادفات غالباً با یک آهن‌پاره مواجهیم

رئیس پلیس راهور: در تصادفات غالباً با یک آهن‌پاره مواجهیم/ خودروسازها مزاح میکنند با مردم که با زاویه مناسب تصادف کنند هادیانفر: آقای سازمان استاندارد چند بار در خط رفتی و تست تصادف را شاهد بودی؟ چرا فرافکنی می‌کنید؟ اگر بخواهیم کروکی ۱۱ ساله را تحلیل کنیم و بگوییم چند کیسه هوا باز شده که […]

رئیس پلیس راهور: در تصادفات غالباً با یک آهن‌پاره مواجهیم/ خودروسازها مزاح میکنند با مردم که با زاویه مناسب تصادف کنند

هادیانفر:
آقای سازمان استاندارد چند بار در خط رفتی و تست تصادف را شاهد بودی؟ چرا فرافکنی می‌کنید؟ اگر بخواهیم کروکی ۱۱ ساله را تحلیل کنیم و بگوییم چند کیسه هوا باز شده که خیلی به ضرر خودروسازها خواهد شد

در تصادفات غالباً با یک آهن‌پاره مواجهیم و تأکید ما بر ایمنی خودرو است از خودروسازان می‌خواهیم که خودروی ایمن تولید کنند و دست مردم دهند

چرا در بهبهان باید سه پراید و یک سمند آتش بگیرد؟ این خودروها تی‌.ان‌‌.تی نداشتند که منفجر شوند، گمان می‌کنم خودروسازها مزاح کرده و می‌گویند مردم با زاویه مناسب تصادف کنند/دانشجو