رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدرالساداتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد

صدرالساداتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس خود با حکم دادگاه ویژه روحانیت به دلیل توهین به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد /ایلنا

صدرالساداتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد

سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس خود با حکم دادگاه ویژه روحانیت به دلیل توهین به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد /ایلنا