رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد

حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد منابع امنیتی عراق اعلام کردند فرودگاه بین المللی بغداد مورد هدف ۶ راکت قرار گرفت. راکت ها مستقیماً به یک هواپیمای غیرنظامی که در یکی از باندهای فرودگاه نشسته بود، اصابت کردند. بنابر اعلام برخی منابع این راکت ها به نزدیکی پایگاه نظامی ویکتوریای آمریکا در نزدیکی فرودگاه […]

حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد

منابع امنیتی عراق اعلام کردند فرودگاه بین المللی بغداد مورد هدف ۶ راکت قرار گرفت.

راکت ها مستقیماً به یک هواپیمای غیرنظامی که در یکی از باندهای فرودگاه نشسته بود، اصابت کردند.

بنابر اعلام برخی منابع این راکت ها به نزدیکی پایگاه نظامی ویکتوریای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرده است.